Připojení počítače pomocí pevné linky (ethernet)
MS Windows 7


Obsah

Nastavení služby 802.1x

Připojování do pevných sítí (ethernet) pomocí protokolu 802.1x je standardně ve Windows 7 vypnuto.
Musíte proto tuto službu v počítači spustit a nastavit, aby se automaticky po spuštění Windows vždy spouštěla.

Postup

Na ploše počítače klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu  Počítač.
Z roletového menu vyberte  Spravovat.
V levé části okna dole kliknutím rozbalte  Služby a aplikace  a pak klikněte na  Služby.
Vpravo nahoře klikneme na službu  Automatická konfigurace pevné sítě nebo také  Wired AutoConfig Service.
Otevře se okno:Nejdříve spusťte službu 802.1x kliknutím na  Spustit.
Pak nastavte  Typ spouštění  na  Automaticky.  Předtím tam asi bylo  Ručně.
Okno uzavřete pomocí  OK.
Okno  Správa počítače normálně uzavřete.

Nastavení připojení k eduroam

Postup

Start > Ovládací panely
Uprostřed klikněte na  Síť a Internet.
Nahoře klikněte na  Centrum sítí a sdílení.
Vlevo klikněte na  Spravovat síťová připojení.
Klikněte na  Připojení k místní síti.
Dole vlevo klikněte na tlačítko  Vlastnosti.Ve výše otevřeném okně, ve střední části, vyberte myší
Protokol TCP/IPv4 (Internet Protokol verze 4)

Pak klikněte na tlačítko  VlastnostiZde byste měli mít nastaveno:
Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
Získat adresu serveru DNS automaticky

Obsah okna potvrdíte a uzavřete tlačítkem  OK.
Tím se také vrátíte do předchozího okna.
Tam nahoře vyberte kartu (záložku)  Ověřování,  kterou nastavte následovně:Pravděpodobně to bude již nastaveno.
Klikněte na tlačítko  Nastavení.  Zobrazí se následující okno.V  Důvěryhodných kořenových certifikačních úřadech  vyberte
a zaškrtněte  DigiCert Assured ID Root CA.  Je to vestavěný certifikát
v operačním systému MS Windows.
V řídkých případech se může stát, že tento certifikát nebudete moci najít.
Pak postupujte podle jednoduchého návodu.
Ostatní položky zaškrtněte podle obrázku.
V řádce  Připojit k těmto serverům:  vyplňte podle obrázku jména
dvou radius serverů v ASÚ:  radius1.asu.cas.cz;radius2.asu.cas.cz
Mezi názvy serverů je jeden středník a vše je bez mezery.
Je to z bezpečnostních důvodů.

Dále klikněte na tlačítko  Konfigurovat...  a objeví se okno:Pozor !!!
V tomto okně  nesmíte mít zaškrtnuté  nastavení  Automaticky použít ....

V záložce  Ověřování  je ještě tlačítko  Další nastavení.
Kartu nastavte následovně:Okna postupně zavřete pomocí  OK.

Připojení

Máte-li vše nastaveno a jste připojeni pevnou linkou do sítě k přepínači,
který vyžaduje autentizaci pomocí protokolu 802.1x,
zobrazí se na ploše počítače vpravo dole informační bublina:Klikněte na bublinu a zobrazí se okno  Zadat pověření,  kde zadejte své jméno a heslo.Klikněte na  OK.
Proběhne-li autentizace dobře, jste ověřeni a připojeni do požadované sítě.

Poznámky

Jak zařídit,  aby se nepamatovalo jméno a heslo

Když se úspěšně přihlásíte, uloží se vaše jméno a heslo v počítači.
Při dalším připojení se již nemusíte znovu přihlašovat. Děje se tak automaticky.
Když nechcete mít přihlašovací údaje trvale uloženy, např. počítač používá více uživatelů,
můžete jednoduše změnit nastavení.

Budete měnit nastavení vlastností  Připojení k místní síti.
Start > Ovládací panely
Uprostřed klikněte na  Síť a Internet.
Nahoře klikněte na  Centrum sítí a sdílení.
Vlevo klikněte na  Spravovat síťová připojení.
Klikněte na  Připojení k místní síti.
Dole vlevo klikněte na tlačítko  Vlastnosti.
A tam nahoře vyberte kartu (záložku)  Ověřování,  kterou nastavte následovně:

Zrušte zaškrtnutí   Ukládat informace o uživateli do mezipaměti pro další připojení k této síti.
Astronomický ústav AV ČR v.v.i.
www.asu.cas.cz