Automatická instalace kořenového certifikátu
"DigiCert Assured ID Root CA"Když jste nemohli najít v seznamu "Důvěryhodných kořenových certifikačních úřadů"
certifikát "DigiCert Assured ID Root CA", budete muset provézt následující postup.

Svůj počítač (pravděpodobně notebook) připojte pomocí pevné síťové (ethernet) linky
k síťovému LAN rozvodu ASÚ a počítač restartujte.
Pak spusťte www prohlížeč "MS Internet Explorer" a podívejte se na web stránku: https://radius.asu.cas.cz .

S tím by neměl být problém. Tímto způsobem se vám instaloval do počítače potřebný certifikát.
(Jiným www prohlížečem, např. Mozilla Firefox nebo jiným, nelze instalovat tento certifikát).
Pak se vraťte k pokračování předchozího návodu.